Anmälan

 

Anmälan

Då alla förskolor i Solna – såväl enskilda som kommunala – numera har en gemensam kö hänvisar vi er till Solna Stads hemsida:
http://www.solna.se – här klickar ni er sedan vidare till e-tjänst förskola för vidare instruktioner.
Fyller ni i Mattelekförskola som ett av era valda alternativ hamnar ni automatiskt i vår kö. Observera att fyller ni i enbart område Råsunda blir ni endast placerade i kö till de kommunala förskolorna i området.
Kön rangordnas efter önskat startdatum och ködatum.
Förtur ges till barn i behov av särskilt stöd eller till familjer som redan har barn placerade hos oss. Tackar man ja till plats på annan förskola/dagbarnvårdare i Solna – enskild såväl som kommunal – tas barnet automatiskt ur kön.
Vill man sen byta förskola måste man ställa upp sig i kön på nytt.

För köförfrågan hänvisar vi er direkt till oss på förskolan.

 

Mattelekförskolan © 2018 Frontier Theme