Anmälan

 

Anmälan

Anmälan  till Mattelekförskolan sker via kommunens e-tjänst. Båda vårdnadshavare måste tacka ja till erbjuden plats med hjälp av bank id. Då alla förskolor i Solna/ Tullinge – såväl enskilda som kommunala – numera har en gemensam kö hänvisar vi er till Solna samt Tullinges kommun hemsida:
http://www.solna.se

https://www.botkyrka.se

– här klickar ni er sedan vidare till e-tjänst förskola för vidare instruktioner.

Fyller ni i Mattelekförskola som ett av era valda alternativ hamnar ni automatiskt i vår kö.
Kön rangordnas efter önskat startdatum och ködatum.
Förtur ges till barn i behov av särskilt stöd eller till familjer som redan har barn placerade hos oss.
För köförfrågan hänvisar vi er direkt till oss på förskolan.

Elisabet:073-9220098

Athena : 070-7560611

 

Mattelekförskolan © 2018 Frontier Theme