klagomålshantering

Klagomålshantering

 

Klagomålshantering på Mattelekförskolan 
Föräldrar och personal på Mattelekförskolan ska ha tillgång till informationen om vårt tillvägagångssätt när det gäller klagomål på verksamheten, pedagoger, ledning eller andra klagomål.

 

Verksamheten
Har föräldrar klagomål eller andra synpunkter på verksamheten ska de i första hand vända sig till pedagogerna på respektive avdelning.  Känner sig föräldern osäker på pedagogerna finns förskolechefen tillgänglig för samtal.

 

Pedagoger
Har föräldrar synpunkter eller klagomål på förskolans pedagoger råder vi dem att i första hand ta upp det med berörd pedagog. Visar det sig att förälder inte är nöjd med resultatet av sitt klagomål ska frågan tas upp med förskolechefen.

 

Ledning/ägare
Förskolechef och förskolans huvudmän ska finnas till hands för att kunna ta emot och bemöta klagomål så snart som möjligt.
Huvudman Elisabet Kiprianidou finns tillgänglig på elisabet.kiprianidou@live.se

mobil: 073- 922 00 98

Förskolechef Athena Kousi finns tillgänglig på athenakousi@hotmail.com

mobil: 070-756 06 11

 

Övriga klagomål
Alla klagomål ska tas emot med högsta prioritet och klaras av inom kortast möjliga tid. Det är viktigt för Mattelekförskolan att ingen ska behöva vänta en längre tid för att få sin fråga besvarad.

 

Solna Stad samt Botkyrka kommun

Har föräldrarna inte fått gehör från förskolan kan de vända sig till Barn – och utbildningsförvaltningen.

https://www.solna.se/barn–utbildning/skolbarn/klagomal-och-synpunkter

https://www.botkyrka.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/synpunkter-och-klagomal

Med vänlig hälsning

Förskolechef på Mattelekförskolan med samtliga pedagoger.

 

Mattelekförskolan © 2018 Frontier Theme