Trygg och säker förskola

Trygg och säker förskola.

Mattelekförskolan kommer att arbeta med material som är framtaget från Solna stad med bla. barnsäkerhetsronder två gånger per år.

Vad vi gör:
Vi har barnsäkerhetsronder en gång per termin.
Åtgärds lista sätts upp och checkas efter någon månad.
Mattelekförskolan kommer att arbeta fram ett säkerhet tänkande och arbeta regelbundet med säkerhets frågor. Tanken är att inte utsätta sig själv eller barnen för osäkra handlingar.
Förskolan har en handlingsplan för hur hämtning och lämnings av barnet ska gå till.

Arbetsgrupper

Pedagogiskt forum, säkerhet och inköpsgruppen är två övergripande grupper som personalen är indelad i.
Säkerhets arbete:
Rapporterar och har hand om Solna  ett som är säkert arbetet.
Går barnsäkerhetsronder. Ser till att trasiga eller felaktiga saker lagas.
Skriver rapporter till Kommunen angående skador hos barn och personal
Inköpsgruppen har hand om pedagogiska inköpen.
Pedagogiskt forum.
Gruppen består av pedagoger som tar fram och arbetar runt aktuella frågor eller skriver
Rapport handlingar.
Gruppen skriver handlings planer som sedan tas med till hela arbetslaget för diskussion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mattelekförskolan © 2018 Frontier Theme