Om förskolan

 

                            Om Mattelekförskolan

 

Mattelekförskolan är en liten och mysig förskola i Solna, med plats för upp till 28 barn i åldrarna 1-5 år. Mattelekförskolan ligger avskilt, men ändå “mitt i centrum”.
Förskolan ligger på ett kort promenadavstånd från Solna Centrum.
Under förmiddagarna arbetar vi med åldersindelade aktiviteter inom språk, matematik, teknik, rörelse och skapande.
Varje dag ingår fri lek inne eller ute, där utvecklas barnen som individer och den egna identiteten stärks.

På Mattelekförskolan är ingen dag den andra lik! Vi erbjuder ditt/dina barn en lärorik och varierande vistelse som präglas av social samvaro.

Vi har en liten utegård som inramar den tilltagna lokalen. Vi gör små utflykter till närliggande parker och grönområden.

Våra pedagoger är utbildade med erfarenhet vilket bidrar till barnens utveckling. Barnen stimuleras via alla sinnen och får kunskaper för hela livet. Som framgår av namnet kommer förskolan att ha en profil med matematik i förskoleåldern.

Vi vill lyfta och medvetengöra matematiken för de yngre barnen. Matematik handlar om allt från att klättra i träd till att sätta på sig ett par fingervantar. När barnen sorterar, räknar och jämför, växer deras kunskaper kring olika matematiska begrepp. De ska utveckla sitt intresse för matematik spontant och dagligen, alltså i leken och den pedagogiskt styrda verksamheten.

Många glada skratt och glada minnen, en stark självkänsla och en positiv självbild vill vi att barnen ska få med sig från sin förskole tid på mattelekförskolan.

 

När ditt barn börjar hos oss behöver det en inskolning period som varierar alltefter ålder och behov, men räkna med 1-2 veckor

Välkommen till oss på  Mattelekförskolan!

 

 

Mattelekförskolan © 2014 Frontier Theme