Mattelekförskolan i Tullinge

Mattelekförskolan i Solna

Om Mattelekförskolan

Välkommen till Mattelekförskolan, en stimulerande miljö för barn i åldrarna 1-5 år med fokus på matematik. Genom åldersindelade aktiviteter inom språk, teknik, rörelse och skapande strävar vi efter att skapa en varierande och lärorik vistelse. Varje dag präglas av fri lek inne och ute där barnen utvecklas som individer. Erfarna pedagoger engagerar sig i barnens utveckling genom att stimulera alla sinnen och ge kunskaper för hela livet.

– Mattelekförskolan strävar efter att varje barn ska lämna med många glada skratt, stark självkänsla och en positiv självbild.

Vad är skillnad på Dagis och Förskola?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.

Vilka öppettider gäller hos er?

Båda våra förskolor följer respektive kommuns regler för ramtid och anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom dessa. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på önskad förskola

Hur fungerar inskolningen?

Inskolningen beräknas ta cirka 2 veckor. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att både barn och en vuxen är med under minst två dagar. Efter dessa dagar är barnet själv på förskolan, beroende på hur inskolning för barnet har gått. Det är viktigt att inte ha för bråttom utan att låta inskolningen vara i barnens takt. Genom att som förälder vara med i verksamhetens alla moment både inne och ute får ni en inblick i den verksamhet som barnet vistas i större delen av dagen. På så sätt kan barn, föräldrar och pedagoger bygga upp en förtroendefull relation till varandra. Uppföljningssamtal mellan pedagog och förälder sker inom en månad efter inskolningsperiod.

Verksamhetsplanen

Tullinges verksamhetsplan hittar du här!

Solnas verksamhetsplan hittar du här!

 

 

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.

Vilka öppettider gäller hos er?

Båda våra förskolor följer respektive kommuns regler för ramtid och anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom dessa. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på önskad förskola

Hur fungerar inskolningen?

Inskolningen beräknas ta cirka 2 veckor. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att både barn och en vuxen är med under minst två dagar. Efter dessa dagar är barnet själv på förskolan, beroende på hur inskolning för barnet har gått. Det är viktigt att inte ha för bråttom utan att låta inskolningen vara i barnens takt. Genom att som förälder vara med i verksamhetens alla moment både inne och ute får ni en inblick i den verksamhet som barnet vistas i större delen av dagen. På så sätt kan barn, föräldrar och pedagoger bygga upp en förtroendefull relation till varandra. Uppföljningssamtal mellan pedagog och förälder sker inom en månad efter inskolningsperiod.

Verksamhetsplanen

Tullinges verksamhetsplan hittar du här!

Solnas verksamhetsplan hittar du här!